در یک اقدام از پیش طراحی شده وهماهنگ بین طالبان -پاکستان و امریکا ملا اخترمنصور سرکرده طالبان کشته میشود و ملا هیبت الله آخوندزاده به عنوان سرکرده طالبان معرفی می شودو سراج الدین حقانی طراح - مجری و فرمانده بمب گذاری های تروریستی که باعث کشته شدن مردم مظلوم افغانستان می شوند و فرزند 24 ساله ملا عمر به عنوان معاونین معرفی می شوند . حکومت ناکارآمد و بی کفایت افغانستان در یک ادعای واهی و بی اساس تبلیغاتی ابراز خوشحالی می کند و در یک ادعای پوچ می گوید : " این سر نوشت سایر افراد طالبان خواهد بود اگر ......     ؟! 

هیبت الله آخوند زاده از قوم نورزی می باشد که اکثریت را تشکیل می دهند . این کادر رهبری نشان از ادامه عملیات تروریستی از سوی طالبان است

امریکا همان کاری را که به عنوان میراث اسعتماری از اروپا بویژه فرانسه در جنوب شرق آسیا به ارث برده و اعمال کرده است و در مثلث طلایی با تروریسم و مواد مخدر خواست جلو روسیه و چین را سد کند اکنون نیز در هلال طلایی بامحوریت پاکستان سیاست و راهبرد نابودی کشورهای مورد نظر خود را اعمال کند . همانطور که در جنوب شرق آسیا این سیاست و راهبرد شکست خورد در هلال طلایی مواد مخد روتروریسم ساخته امریکا نیز در این منطقه شکست خواهد خورد . علاوه بر این هدف امریکا کشاندن ایران وروسیه به این باتلاق است . سیاست و راهبرد درست این است که در این باتلاق ساخته شده توسط امریکا وارد نشویم . امریکا در هلال طلایی بویژه افغانستان آّب در هاون می کوبد و پتک بر سندان می کوبد . دارد کار بیهوده انجام میدهد. وقت و پولش را هدر می دهد . رویه کاملا غلطی را در پیش گر فته است . امریکا و تمام دوستانش رادر صورت لزوم یک شبه می شود از افغانستان بیرون کرد . هر نوع فعالیت در افغانستان کار بیهوده و وقت تلف کردن است . امکانات و پول تان را بیخود در افغانستان هدر ندهید و تلف نکنید. بگذارید آن قدر باهم به جنگند تا هر وقت خسته شدند و سرشان به سنگ خورد و شاید بر حسب محال آدم شدند خودشان دست از برادر کشی و نابود کردن کشور عقب مانده و وحشی شان بردارند .   .   .؟! البته اگر هم از توحش وتروریسم هم دست بر ندارند مسئله مهمی نیست . . . ؟! به " درک "   .    .     .

منبع : تدریس خصوصی دروس ابتدایی _ . . . _ دبیرستان 09355369386 |تغییر سر کرده به روش تروریستی
برچسب ها : افغانستان ,امریکا ,طالبان ,طلایی ,خورد ,راهبرد ,هلال طلایی ,سرکرده طالبان